Оперативен лизинг – защо е изгоден

Този вид операции в сферата на финансите като лизинг е добре известен на бизнесмените.

Това е отлична алтернатива на кредитирането, която е подходяща както за големи предприятия, така и за обектите на малкия бизнес. Видовете на лизинга са много, но ключово значение имат два варианта – оперативен лизинг и финансов.

Лизингът като цяло е дейност, в резултат на която фирмата придобива определено имущество с цел да го предостави под наем на друг потребител.

В зависимост от това ще има ли възможност клиента да го изкупи в края на срока на действащия договор, са и различните видове лизинг.

Оперативен лизинг е специфичен вид услуга. Това е вид отдаване под наем, при което имуществото се дава на клиента за ползване за определен срок и след изтичане на срока се връща имуществото на неговия собственик.

Този вариант не трябва да се сравнява с кредитирането, защото потребителя не остава собственик на имуществото.

Финансов и оперативен лизинг – две състави на един вид дейност, но те съществено се отличават по принципите на работа и удовлетворяват различни потребности.

Ако в първия случай се разширява времето за придобиване на автомобил или техника с печалба за себе си, то във втория случай – това по-скоро е възможност да се ползват новостите в технологиите на различни области, без да се планира покупката им.

Оперативният лизинг струва повече на клиентите, тъй като равнището на риска за наемодателя в този случай е по-голям.

От друга страна потребителя не плаща пълната амортизация на имуществото за краткия срок, а само някаква част.

Този вариант е много изгоден при ползване на скъпо струващо имущество за кратък срок.

Основната дейност на лизинговите компании в това направление сега се явява дългосрочния наем на елитни автомобили, скъпа техника и оборудване.

От друга страна оперативният лизинг е възможност да се използват иновативни технологии в производството, без да плаща за тях цялата стойност.

Например, съвременното програмно осигуряване също може да бъде обект на този вид дейност.

Изгодно е да се задейства този вид дейност и в случай, когато се налага кратно ползване на определено имущество.

Например, за строежа на нова сграда е необходима специална техника, но само за 7-9 месеца, защото фирмата няма да се занимава повече с такава дейност.